Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 29 september 2016 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden
 4. Införande av tvåårsbudget
 5. Svar på medborgarförslag om Gröne vägens skola
 6. Svar på motion om hundrastgård
 7. Svar på motion om granskningsavgift
 8. Handlingsplan för internationella frågor
 9. Sammanträdesplan 2017
 10. Avsägelser och fyllnadsval
 11. Information om rapportering av ej verkställda beslut
 12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bemanning i äldreomsorgen
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies