Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 24 november 2016 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Reviderade taxor för miljönämndens beslut
 4. Avgifter för bistånd till äldre och funktionsnedsatta
 5. Avgift för servicetjänster
 6. Vision och mål: Verksamhetsmål 2017
 7. Budget 2017
 8. Köp av fastigheter - delegation
 9. Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun
 10. Medborgarförslag
 11. Fyllnadsval
 12. Rapportering av ej verkställda beslut
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies