Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen, Hagabodaskolan, Habo, torsdagen den 15 december 2016, klockan 18.00

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Slutredovisning av investeringsprojekt
 4. Återremiss: framställan om tilläggsanslag för projektet ”arbetsglädje ger bra arbetsmiljö”
 5. Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda från 1 januari 2017
 6. Svar på motion om att sätta en politiker i ”gyllene stolen”
 7. Svar på motion om trygghetsboende
 8. Motion om internetdag för seniorer
 9. Motion om nödsändare
 10. Motion om ”Hälsans stig” – en promenad runt vackra Furusjö
 11. Motion om trygghet och religionsfrihet inom hvb-verksamheten
 12. Motion om budgetberedningen
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies