Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 23 februari 2017.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Begäran om utökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB
 4. Gemensamt ägardirektiv, bolagsspecifika ägardirektiv samt bolagsordningar för bolag ägda av Habo kommun
 5. Gemensamt avfallsbolag med Jönköping och Mullsjö kommuner
 6. Val av styrelseledamot till June Avfall och Miljö AB
 7. Bäckgatans förskola
 8. Svar på motion om bevarande av Gröne vägens skola
 9. Svar på motion om internetdag för seniorer
 10. Svar på motion om budgetberedningen
 11. Val av ombud vid bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB
 12. Motion angående nyanlända ungdomars rätt till boende och skola
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies