Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

FÖREDRAGNINGSLISTA
  1. Uppföljning av miljöprogrammet
  2. Information om tekniska förvaltningens verksamhet
  3. Kemikalieplan för Habo kommun
  4. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun
  5. Delegation fastighetsinköp
  6. Kommunikationspolicy för Habo kommun
  7. Ny valdistriktsindelning
  8. Sammanträdesplan 2018
  9. Svar på motion om familjepark
  10. Svar på interpellation om framtidsplanerna för Munkaskogsgården
  11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kulturskolans lokaler
  12. Motion om rutiner med mera i samband med åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar
  13. Motion om våra husdjurs rättigheter
  14. Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller berätta om sitt yrke
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies