Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 september 2017 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
  1. Val av justerare
  2. Upprop och godkännande av dagordningen
  3. Information om kommunledningsförvaltningen
  4. Lösen av revers avseende Habo Energi AB
  5. Gemensamt kommunikationsoperatörsbolag mellan Habo Energi AB och Jönköping Energi AB
  6. Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar
  7. Fyllnadsval
  8. Motion om att förbjuda tiggeri
  9. Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete
  10. Information om rapportering av ej verkställda beslut
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies