Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 26 oktober 2017 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Information om räddningstjänsten
 4. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2017
 5. Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden
 6. Heltid som norm, handlingsplan
 7. Ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 8. Svar på motion om rätt till skola och boende för ensamkommande ungdomar
 9. Svar på motion om införande av profilklasser på Hagabodaskolan
 10. Svar på motion om förstärkt resursenhet till Habo
 11. Svar på motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö
 12. Svar på motion om extra busslinje i samhället
 13. Svar på motion om våra husdjurs rättigheter
 14. Svar på motion om större samlingslokal
 15. Redovisning av ej avgjorda motioner
 16. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
 17. Avsägelse och fyllnadsval
 18. Motion om mötesplatsen i Habo
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies