Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen, Hagabodaskolan, torsdagen den 14 december 2017 kl. 18.00

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Tillskjutande av medel för ombyggnad av före detta HVB-hem i Västerkärr
 4. Svar på motion om förbättrad matservering
 5. Svar på motion om kött utan antibiotika till våra barn och äldre
 6. Svar på motion om ökad tillgänglighet
 7. Svar på motion om garanterad plats på äldreboende för de som önskar och har fyllt 85 år
 8. Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar att arrangera studiebesök eller berätta om sitt yrke
 9. Medborgarförslag - förlängning av försöksperiod
 10. Motion om väderskyddad parkeringsplats för personer med funktionshinder
 11. Motion om redovisning av fullmäktiges beslut
 12. Motion om utökande av pedagogiska måltider
 13. Medborgarförslag om att ge stenmurarna vid Klingekärr ett varaktigt skydd
 14. Medborgarförslag om skyltning av rastplats
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies