Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 25 januari 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Granskning gällande intern kontroll vid överförmyndaren
 4. Svar på motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö
 5. Svar på motion om att minska matsvinnet
 6. Svar på motion om att skydda barns integritet m.m.
 7. Svar på motion om mjuka linjen servicetransport
 8. Policy för representation, antagande
 9. Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser
 10. Motion om trygghetsboende på Kärrsgården
 11. Val av ombud vid bolagsstämma med June Avfall & Miljö AB
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies