Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 22 mars 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Granskning av förvaltningarnas hantering av sjukskrivningar och arbetsmiljö

 4. Granskning av it-verksamheten

 5. Information om socialnämndens verksamhet samt redovisning av projekt arbetsglädje

 6. Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö

 7. Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025

 8. Politisk organisation m.m. 2019–2022

 9. Svar på motion om väderskyddad parkeringsplats för personer med funktionshinder

 10. Svar på motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid tolkbehov

 11. Svar på motion om att införa förstärkt resursenhet till skolorna i Habo

 12. Svar på motion om dagens om morgondagens trafik

 13. Svar på motion om Mötesplats Habo

 14. Svar på motion om ökad måltidsglädje för äldre

 15. Svar på motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete

 16. Svar på motion om redovisning av fullmäktiges beslut

 17. Avsägelser och fyllnadsval

 18. Rapportering av ej verkställda beslut

 19. Anmälningsärende

 20. Motion om familjepark

 21. Motion om trygghetsboenden i Habo kommun

 22. Motion angående cykelvägarna Habo-Furusjö och Habo-Brandstorp
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies