Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 26 april 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Slutredovisning av redovisningsprojekt
 4. Årsredovisning 2017
 5. Revisionsberättelse 2017 och ansvarsfrihet
 6. Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult - utökning av investeringsbudget
 7. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning
 8. Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora
 9. Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården
 10. Redovisning av ej avgjorda motioner
 11. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
 12. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut
 13. Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av mandatperiod för bolagsstyrelserna
 14. Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB
 15. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till bolagsstyrelserna
 16. Fyllnadsval
 17. Information om Bruk för alla
 18. Motion om redovisning av kostnader för lägenheter
 19. Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende
 20. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo
 21. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om centralortens reningsverk
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies