Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 14 juni 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Information från Science Park
 4. Gemensam värdegrund för alla anställda i Habo kommun
 5. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2018
 6. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt miljötillsynsförordningen
 7. Indragning av partistöd vid tomma stolar
 8. Årsredovisning för Mediacenter i Jönköpings län
 9. Svar på motion om möjlighet till kompentensförsörjning genom företagssafari
 10. Enkel fråga till socialnämndens ordförande om byggnationen på Ringvägen
 11. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om återvinningscentralen Sibbabo
 12. Information om rapportering av ej verkställda beslut
 13. Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier
 14. Motion om ökad trygghet i kontakten med vården i Habo
 15. Motion om ändring av benämningen brukare till omsorgstagare
 16. Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam i Habo kommun
 17. Motion om område för motorburen ungdom
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies