Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Val av ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
 4. Redovisning av granskningsrapport om upphandlingsprocessen i Habo kommun
 5. Redovisning av granskningsrapport om inköp och distribution av varor i Habo kommun
 6. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2018
 7. Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende – reviderat KomHem-avtal
 8. Exploateringsavtal för Bränninge 2:95
 9. Antagande av detaljplan för Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1
 10. Arbetsmiljöpolicy, antagande
 11. Likabehandlingspolicy, antagande
 12. Begäran om utökad borgen för Habo Bostäder AB
 13. Svar på motion om cykelvägar Habo-Furusjö och Habo Brandstorp
 14. Svar på motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
 15. Svar på motion om familjepark
 16. Redovisning av ej avgjorda motioner
 17. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies