Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 29 november 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om utveckling av styrmodellen
  Besök av controller Helena Wigerfeldt

 4. Avfallstaxa 2019

 5. Avgift för tillsyn via trygghetskamera

 6. Avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinderomsorgen

 7. Budget 2019
  Besök av ekonomichef Johan Bokinge

 8. Lokala ordningsföreskrifter, revidering

 9. Svar på motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende

 10. Medborgarförslag gällande gatubelysning utmed gång- och cykelvägar

 11. Medborgarförslag om cykelväg mellan Habo centrum och Furusjö

 12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om insynsplatser

 13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om demokratiska partier Handlingar delas ut på sammanträdet.

 14. Val av revisorer i Habo kommun

 15. Val av ordförande och vice ordförande för Habo kommuns revisorer

 16. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 17. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

 18. Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 19. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 20. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

 21. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i socialnämnden

 22. Val av ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden

 23. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i fritids- och kulturnämnden

 24. Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

 25. Val av ordförande samt vice ordförande i byggnadsnämnden

 26. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

 27. Val av förste vice ordförande i miljönämnden

 28. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

 29. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden

 30. Val av beredning av kommunrevisionens budgetförslag

 31. Val av huvudman i Tidaholms sparbank

 32. Val av representant till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 33. Val av kontaktperson till hemvärnsråd

 34. Förslag till regler för inkallande till tjänstgöring
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies