Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Valärenden

 1. Val av revisorer i Habo kommun

 2. Val av ordförande och vice ordförande för Habo kommuns revisorer

 3. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 4. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

 5. Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 6. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 7. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

 8. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i socialnämnden

 9. Val av ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden

 10. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i fritids- och kulturnämnden

 11. Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

 12. Val av ordförande samt vice ordförande i byggnadsnämnden

 13. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

 14. Val av förste vice ordförande i miljönämnden

 15. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

 16. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden

 17. Val av beredning av kommunrevisionens budgetförslag

 18. Val av huvudman i Tidaholms sparbank

 19. Val av representant till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 20. Val av kontaktperson till hemvärnsråd
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies