Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen på Hagabodaskolan, onsdagen den 12 december 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Exploateringsavtal Kärnekulla 1:4

 4. Kemikalieplan, revidering

 5. Politisk organisation 2019-2022

 6. Utseende av kommunalråd 2019-2022

 7. Svar på motion om fler busskurer vid väg 195

 8. Svar på motion om konsekvenser av sommarens vädero och torka

 9. Svar på motion om trygghetsboenden

 10. Svar på motion om ökad trygghet i kontakten med vården i Habo

 11. Svar på motion om ändring av benämningen brukare till omsorgstagare

 12. Svar på motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam i Habo

 13. Svar på motion om att använda inställda kommunfullmäktigesammanträden till allmänpolitisk debatt

 14. Svar på motion om område för motorburen ungdom
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies