Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 31 januari 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om Vättervårdsförbundet
  Besök av Friederike Ermold från Vättervårdsförbundet.

 4. Information om medarbetarenkät
  Besök av Annika Ekdahl.

 5. Revidering av pensionspolicy samt antagande av OPF-KL 18
  Besök av personalchef Annika Ekdahl.

 6. Information om tekniska förvaltningen
  Besök av teknisk chef Svante Modén.

 7. Detaljplan för Kärnekulla 1:4, antagande
  Besök av teknisk chef Svante Modén.

 8. Svar på motion om studentbostäder

 9. Svar på motion om stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer

 10. Svar på motion om att utveckla Habos torgdag

 11. Val av ledamot/vice ordförande i styrelsen för June Avfall & Miljö AB

 12. Medborgarförslag om cykelvägar i Brandstorp

 13. Medborgarförslag om lekpark för äldre barn

 14. Motion om lokal tiggeribegränsning
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies