Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 mars 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om projekt Smart City Habo
  Besök av affärsutvecklare Kenneth Hellman.

 4. Presentation av barn- och utbildningsnämndens verksamhet
  Besök av skolchef Katarina Ståhlkrantz.

 5. Omfördelning av budgetmedel

 6. Arbetsuppgifter och ansvarsområden för majoritetens kommunalråd

 7. Reglementen för byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden

 8. Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

 9. Ombud vid bolagsstämma 2019 för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder

 10. Medborgarförslag om konstfryst isbana på Slätten

 11. Enkel fråga till socialnämndens ordförande

 12. Motion om trygghetsboende vid Falks rondell
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies