Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om fritids- och kulturnämndens verksamhet
  Besök av fritids- och kulturchef Thomas Lund.

 4. Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 2020

 5. Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 6. Sammanträdesplan 2020

 7. Svar på motion om införande av pris för god byggnadsvård och god arkitektur

 8. Svar på motion om kostpolicy kring matfetter

 9. Svar på motion om trygghetsboende vid Falks rondell med ägardirektiv

 10. Avsägelser och fyllnadsval

 11. Motion om gratis busskort för skolungdomar

 12. Motion om insynsplatser med mera

 13. Motion om lokal busslinje "Mjuka linjen"
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies