Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 26 september 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om räddningstjänstens verksamhet
  Besök av räddningschef Samuel Nyström.

 4. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

 5. Policy för representation och regler för att undvika mutor och korruption – komplettering

 6. Utredning av kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Habo

 7. Reglemente för kommunrevisionen

 8. Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo

 9. Svar på motion om digital lekplats

 10. Fyllnadsval

 11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om elbilar

 12. Medborgarförslag hastighetsbegränsning vid Hagenskolan

 13. Motion om minskad plastanvändning i kommunens verksamheter
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies