Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 31 oktober 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om socialförvaltningens verksamhet
  Besök av socialchef Carina Bergman.

 4. Redovisning av granskningsrapporten Barn i behov av särskilt stöd
  Besök av Deloitte.

 5. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2019 (delårsrapport)
  Besök av ekonomichef Johan Bokinge, Torbjörn Bengtsson från Deloitte och revisionens ordförande Stellan Carlström.

 6. Delegation fastighetsinköp – revidering

 7. Svar på motion om klimatomställningsplan

 8. Redovisning av ej avgjorda motioner

 9. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om fastighetsköp

 11. Avsägelser och fyllnadsval

 12. Anmälningsärende

 13. Rapportering av ej verkställda beslut
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies