Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2019 klockan 18:00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Plan- och byggtaxa med mät- och karttaxa

 4. Avfallstaxa 2020

 5. Budget 2020

 6. Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck

 7. Svar på motion om startande av grundsärskola

 8. Svar på motion om gratis busskort för ungdomar

 9. Avsägelser och fyllnadsval

 10. Interpellation till socialnämndens ordförande om framtiden för Habos äldreomsorg

 11. Motion om motprestation för försörjningsstöd

 12. Motion om återvändande terrorister

 13. Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies