Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen på Hagabodaskolan, torsdagen den 19 december 2019 klockan 18:00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare
Tid för justering. Fredag 27 december kl. 10.00.

2. Upprop och godkännande av dagordningen

3. Begäran om utökad borgensförbindelse

4. Program för digital förnyelse och IS/IT-policy
Besök av digitaliseringsstrateg Kenneth Hellman

5. Reviderade taxor för miljönämndens verksamhet
Taxan finns på www.habokommun.se/kallelsekf

6. Fyllnadsval

7. Rapportering av ej verkställda beslut

8. Motion om näringslivsutvecklingen

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies